Čo robiť, aby sme konali skutky Božie?
Týždeň 14 - evanjelizačný kalendár 2019 - 2249

Na druhý deň zástup, stojaci na druhej strane mora, videl, že tam nebolo inej lode, len jedna na ktorú vstúpili učeníci, a že Ježiš nevstúpil na loď spolu s učeníkmi, ale učeníci odišli sami. Prišli však lodičky z Tiberiady blízko miesta, kde jedli chlieb, keď Pán dobrorečil (Bohu). Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani Jeho učeníci, vstúpili na loďky a prišli do Kafarnaumu hľadajúc Ježiša. Keď Ho našli na druhej strane mora, povedali Mu... viac


Rast podmienený umenšením
Týždeň 13 - evanjelizačný kalendár 2019 - 2217

Ak nastúpiš na život s Bohom, tak v tvojom živote sa musia zmeniť veci. Ty sám sa budeš pretvárať. Tvoje vnútro, tvoje myšlienky a názory sa budú pretvárať. Budú sa pretvárať na základe ... viac


Mocný Boh
Týždeň 12 - evanjelizačný kalendár 2019 - 2293

Tento týždeň je veľmi zaujímavý verš na premýšľanie. Tento verš je z knihy Izaiášovej, čo je staro zmluvný prorok. O kom to hovorí? Aký syn nám je daný? Aké dieťa sa narodilo? ... viac


Ak si neveriaci – poď sem
Týždeň 11 - evanjelizačný kalendár 2019 - 2248

Jednoducho povedané evanjelium – takto by sme mohli krátko označiť verše, ktoré sme si prečítali. Poďme si to rozložiť a zapamätať... viac


Istý základ pre tvoj život
Týždeň 10 - evanjelizačný kalendár 2019 - 2198

Táto civilizácia sa neustále vyvíja. Technologicky, kultúrne a neviem ešte ako. My si myslíme, že je to super, ale či je to naozaj tak, to je otázne. Je to proste fakt. Dneska je iná doba ako bola pred 500 rokmi. Nikde žiaden počítač, mobil, satelit a podobne... viac


Svet sa nehanbí za svoje názory a kresťan?
Týždeň 9 - evanjelizačný kalendár 2019 - 2227

Toto je jednoznačný príkaz k činom – k akým? My ako kresťania máme zvestovať evanjelium všetkému stvoreniu. Apoštoli a učeníci v dobe kedy bol Pán Ježiš fyzicky na zemi – mali.. viac


Koľko je prostredníkov medzi nami a Bohom?
Týždeň 8 - evanjelizačný kalendár 2019 - 2268

Vždy keď rozmýšľam nad Máriou a tom čo o nej tvrdí katolícka cirkev, tak sa neprestajne divím, ako z takej jednoduchej židovskej dievčiny, katolícka cirkev spravila taký obrovský kult... viac


Dobré skutky a spasenie, ako to je?
Týždeň 7 - evanjelizačný kalendár 2019 - 2272

List Efežanom bol napísané kresťanom - to tak na okraj. Preto aj tieto slová treba brať z tohto pohľadu. Ak by sme si ich prečítali mimo kontextu, tak by sme mohli uvažovať, že sa toto slovo týka všetkých.... viac


Táravé ústa
Týždeň 6 - evanjelizačný kalendár 2019 - 2193

Ľudí s táravými ústami je mnoho. Nahovoria litánie, ale vie sa o nich, že tárajú. O niektorých sa nevie, že tárajú, lebo znejú presvedčivo ale v podstate tiež tárajú... viac


Ako na vzťahy
Týždeň 5 - evanjelizačný kalendár 2019 - 2179

V interakcii - medzi ľuďmi dochádza často. Je to jedna z najčastejších situácií, čo zažívaš. Keď sa pozdravíš na ulici - interakcia. Ak ti niekto napíše správu na facebook - interakcia. Ak sa ťa niekto pýta na radu - interakcia. Keď prídeš domov a nežiješ sám, tak máš mnoho interakcií. Rozprávaš sa s príbuznými, niečo riešite, musíte sa dohodnúť a podobne.... viac


Bitý a strápený
Týždeň 4 - evanjelizačný kalendár 2019 - 2206

Izaiáš bol prorok v starej zmluve. Žil v dobe dávno pred narodeným Pána Ježiša. Celá táto kapitola je proroctvo o Pánovi Ježišovi, vyslovené stovky rokov pred tým ako sa naplnilo. Je to úžasné... viac


... ako aj Kristus miloval vás ...
Týždeň 2 - evanjelizačný kalendár 2019 - 2241

My sme milované deti Božie, ak priznávame, že sme hriešny a že len z Božej milosti a obeť Kristovu môžeme byť spasený. Nie je to úžasné? ... viac


Toto nie je prechádzka ružovou záhradou
Týždeň 1 - evanjelizačný kalendár 2019 - 2288

Priznám sa, že neviem, čo presne sa myslí týmto veršom. Môžem sa zatiaľ len domnievať. Pán Boh mi ešte nedal úplnú istotu, či rozumiem tomuto veršu správne. Čo ale môžem spraviť, je prečítať si kontext tohto veršu. Čo je pred ním a čo je za ním. Môžem sa pozrieť aj doslovne na kríž - ktorý mám zobrať... viac


Falošný prorok, ktorý činí zázraky?
Týždeň 53 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2389

Po prečítaní tohto veršu nám možno napadne otázka - ako viem, ktorý ľudia sú vedení Duchom Svätým? Proroctiev kadejakých bolo a aj bude. Spomeňme si na proroctvo o konci sveta z Májskeho kalendára. Alebo Sibyline proroctvá... viac


Zamyslime sa nad svojím kresťanským životom
Týždeň 52 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2131

Tieto verše sú fantastický prostriedok ako sa môžeme nad sebou a nad svojim kresťanským životom zamyslieť. Je tu niekoľko vecí, v ktorých ak sa budeme skúmať, vyskúmame, že tak žijeme, alebo vyskúmame, že sami seba a Boha klameme... viac


Pôjdu všetci do neba?
Týždeň 51 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2126

Toto je veľmi zaujímavý verš. Krátky ale obsahuje veľmi vážne informácie, nad ktorými sa musíme zamyslieť. Odpovedá na otázky ako napríklad: Načo veriť? Pôjdu ... viac


Každé písmo, vdýchnuté od Boha je ...
Týždeň 50 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2203

Ako kresťania túžime po Bohu viac a viac. Túžime Ho spoznávať - teda sa s ním rozprávame a čítame Božie slovo. Veríme, že Biblia je Bohom vdýchnuté písmo... viac


Dvojsečný meč
Týždeň 49 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2146

Ak naozaj miluješ Boha a veríš Mu, tak ťa musí zaujímať Jeho vôľa. Podľa mňa je to jasné... viac


Som ovca zo stáda
Týždeň 48 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2122

Často krát, keď niekoho porovnávajú k stádu oviec, tak sa urážame. Lebo stádo oviec vraj ide jedna za druhou a ani nerozmýšľajú o čo ide. Tu v Biblickom texte sú ovcami nazvaný Kresťania – tí ktorý... viac


Blízky alebo ďaleký?
Týždeň 47 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2124

V týchto zamysleniach sa snažíme zamyslieť – z toho je aj názov zamyslenia. Prosím skúste sa teraz so mnou zamyslieť. Vo verši sa hovorí, že sme boli kedysi ďalekí. Od čoho sme boli ďalekí? Týka sa to aj mňa aj teba osobne? ... viac


Ja som si to nevymyslel - je to v Božom slove
Týždeň 46 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2104

Mám na vás otázku: chceš mať večný život? Možno áno, lebo svet a tvoj život ťa veľmi baví. Rád si užívaš a chceš si užívať, čo najdlhšie. Musím ťa sklamať, tvoj život ... viac


Bratia spolu bývajú
Týždeň 45 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2122

Bratia v tomto žalme verím, že odkazujú na bratov vo viere – vo vyvolení. Izraelci boli bratia, lebo mali všetci otcov z tej istej rodiny – 12 patriarchov. Preto sa nazývali bratia.V novej zmluve sa bratmi označujú po smrti Pána Ježiša Krista všetci tí ... viac


Kto ťa formuje?
Týždeň 44 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2124

Ak si neveriaci a čítaš tento verš z Biblia z Božieho svedectva, tak sa ti to možno javí ako pekne znejúca básnička. Pre mňa sú zase básničky pekne znejúce ale nič nehovoriace texty, ktoré sa šíria internetom... viac


Jediná obeť, jediný Spasiteľ
Týždeň 43 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2089

Ján vo svojom prvom liste ubezpečuje, alebo vydáva svedectvo o tom, že on a iný okolo neho videli Pána Ježiša Krista a sami svedčia čitateľom listu – teda aj nám – že Boh Otec poslal Pána Ježiša Krista – Jeho Syna na svet ako Spasiteľa... viac


Pán Ježiš Kristus klope na tvoje dvere
Týždeň 42 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2148

Si veriaci? Počul si o Pánovi Ježišovi Kristovi? Čo pre teba a pre mňa spravil? Ak si počul zvesť o tom, že každý človek je namočený v bahne hriechu, tak dúfam si počul aj o tom, že hriech nás oddeľuje od Boha. Sami sa k Nemu kvôli tomu nevieme dostať – nevieme sa sami zbaviť viny... viac


Vyznaj svoju vinu 2
Týždeň 41 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2123

Znovu sa vraciame k elementárnej teda základnej veci, ktorú ako ľudia všeobecne musíme spraviť, aby sme mohli dôjsť odpustenia. Nemôžeme ignorovať, nemôžeme si zatvárať oči pre svojim vlastným hriechom... viac


Vyznaj svoju vinu
Týždeň 40 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2124

Každý veriaci človek, by mal považovať Boha za svoju autoritu - za autoritu nad svojim životom. Autorita potom rozhoduje v našom živote. Boh nám poskytol Bibliu. V nej sa píše, okrem iných vecí o hriechu... viac


Nie sami zo seba
Týždeň 39 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2124

Ak ide o naše životy, ak ide celkovo o nás, tak si chceme všelijako dopomôcť. Chceme mať všetko v rukách. Radi by sme si zabezpečili aj miesto v nebi. Je to v nás. Myslíme si, že vieme svojimi skutkami obmäkčiť a presvedčiť Boha, že patríme do kráľovstva nebeského... viac


Neužitočná viera
Týždeň 38 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2123

Mohlo by sa zdať, že skutky sú podmienkou spasenia, ale to je len zdanie a nie je to pravda. K Božiemu daru a Božej milosti nemožno nič pridať. Spasenie je skrze obeť Pána Ježiša Krista. My to len vierou vieme prijať... viac


Vďačné srdce
Týždeň 37 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2087

ento verš je súčasťou Biblického textu, ktorý obsahuje viacero napomenutí pre bratov v Kristovi. Teda pre tých, ktorí veria v Ježiša Krista a chcú aby bol ich Pánom. Prosím ... viac


Upevnení v Kristovi
Týždeň 36 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2124

Existujú tu takzvané medziľudské vzťahy. Tieto vzťahy sa týkajú každodenného spolužitia ľudí a ako kresťania sa im taktiež nevyhneme a ani nemáme vyhýbať. Naše vzťahy sa vyvíjajú a sú závislé od toho ako sa k sebe správame, ako si „sadneme“ a podobne. No my kresťania máme niečo, čo svet nemá.... viac


Aká je tvoja viera?
Týždeň 35 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2121

Aj diabol verí, že Pán Ježiš Kristus existuje ale sa bojí. (Jk 2/19) Teda ak vravíš, že veríš v Ježiša, tak si spomeň, že aj diabol verí. V čom sa ale líši tvoja viera od diablovej viery? Popremýšľaj... viac


Boh odpúšťa vs. Boh ti odpúšťa
Týždeň 34 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2125

Nedávno som na internete videl krásny obrázok na ktorom bol text: Boh ti odpúšťa. Bolo tam len toto. Aký máš prvý dojem z tohto textu? Páči sa ti? .... viac


Čo by povedal Boh?
Týždeň 33 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2110

Boh je milostivý a ja a ani ty sa nemusíme do konca života umárať všetkým zlým, čo sme spravili. Nie je to super? Ja som pochopil, že som zlý a hriešny – a mohol by som sa do konca života v tomto... viac


Máš pokazený padák?
Týždeň 31 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2125

Doteraz sme vraveli stále dookola o tom aký sme zlý a hriešny, že sme zlyhali a stále zlyhávame. Možno sa vám to zdá trošku tvrdé o tom počuť, ale ... viac


Ja túžim po Božej priazni a ty?
Týždeň 30 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2093

Ja túžim po Božej priazni a ty? Možno to máš úplne na háku, možno o tom rozmýšľaš, ale nič s tým nespravíš. Možno nevieš, čo s tým spraviť, možno nechceš v koncovke s tým nič spraviť... viac


Ideš správnou cestou?
Týždeň 29 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2137

Máme mnoho ciest. Jedna cesta vedie do susedného mesta. Druhá cesta do obchodu, iná do krčmy. Niektorí majú cestu k milenke. Máme asfaltové, betónové alebo aj dlaždicové cesty. Toto sú klasické rukou hmatateľné cesty. Choď von a aj tam máš nejakú... viac


Je rozhodnuté už tu na zemi
Týždeň 28 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2122

Je rozhodnuté už tu na zemi. Žiadne potom uvidím, čo bude. Veď Boh sa nejak rozhodne. Nie, nie - už je rozhodnuté - tu na zemi. Buď veríš alebo nie. Už tu sa rozhodne. Tým pádom nemôže existovať očistec, druhý život, reinkarnácia a podobné nezmysli... viac


Lebo tak Boh miloval svet
Týždeň 27 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2124

Ak sa pozrieme na tento svet, Boh mu je ukradnutý. Úplne na Neho kašle. A my kresťania? My len z Božej milosti sme niečoho schopní. Sme bezradní a sme nič, ako uschnutá tráva, čo vietor zaveje. Verím, že ak si toto uvedomujeme, tak sme na dobrej ceste... viac


Chodíme vlastnou cestou
Týždeň 26 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2129

Tento text je o Pánovi Ježišovi Kristovi. Čo je na tom zaujímavé, je, že je napísaný v Izaiášovi. Teda niekoľko sto rokov pred tým ako sa Boh zjavil v ľudskom tele. Toto prepojenie a naplnenie tohto proroctva medzi starým zákonom a novým zákonom je skvelé... viac


Dobré skutky ti nepomôžu ak ...
Týždeň 25 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2107

Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali. ... Ježiš zvolal silným hlasom a vypustil ducha. Mk 15/20d,37 Prečo rozprávam o ukrižovaní pána Ježiša ak nie je veľká noc? Mám jediné vysvetlenie – ukrižovanie, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša má byť našou každodennou témou... viac


Ľud kričal: Ukrižuj Ho!
Týždeň 24 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2150

Pán Ježiš bol od počiatku – On je Slovo – On je Boh. Na svet bol poslaný ako Boží jednorodený syn. Svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za lúpež ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Fil 2/6-8. A tento Boží syn sa dobrovoľne vzdal svojho života... viac


Pamätaj na mňa podľa svojej milosti
Týždeň 3 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2118

Boh je milostivý. Toto poznanie je fantastické. Keď si predstavím, koľko zla som popáchal a koľko hriechov stále činím, tak je mi smutno. Keby nebolo Božej milosti, keby nebola možnosť prijať odpustenie hriechov, keby Kristus za nás nezomrel, bolo by strašné žiť s vedomím, že pred Bohom neobstojím... viac


Si smädný po živote?
Týždeň 2 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2106

Keď si smädný, tak sa napiješ. Zapneš vodovod, naberieš si pohár, vypiješ a už nie si smädný. Takto si zahasíš smäd. Tieto slová pochádzajú od Pána Ježiša a nehovorí sa tu o klasickej vode – tu sa hovorí o vode života. Prameň je miesto, kde má potok počiatok. Z prameňa vyviera voda, tam začína, tam je jej zdroj... viac


Nechcená odmena, nevšedný dar
Týždeň 1 - evanjelizačný kalendár 2018 - 2183

Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. Rim 6/23 Keď počuješ slovo odmena, ihneď ťa napadne niečo pozitívne. Budem obdarovaný. Niečo som vykonal a budem mať z toho úžitok prostredníctvom odmeny. Hej Jaro dostaneš odmenu! Super a akú? Dostať odmenu je potešujúce... viac


Pamätaj na mňa
Týždeň 32 - evanjelizačný kalendár 18 - 2124

Tu je príklad toho, ako by sme mohli prosiť Boha o odpustenie. Prosíš ty Boha o odpustenie? Je ti ľúto tvojich skutkov, myšlienok a správania sa, ktoré sa Bohu nepáčia? ... viac