Je rozhodnuté už tu na zemi

Týždeň 28 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. Jn 3/18

Je rozhodnuté už tu na zemi. Žiadne potom uvidím, čo bude. Veď Boh sa nejak rozhodne. Nie, nie - už je rozhodnuté - tu na zemi. Buď veríš alebo nie. Už tu sa rozhodne. Tým pádom nemôže existovať očistec, druhý život, reinkarnácia a podobné nezmysli. Biblické svedectvo je jasné - tu na zemi. Po smrti už nič nezmeníme my a ani nikto iný za nás.

Ja ti podávam svedectvo o Kristovi. Možno si už aj ty počul o Kristovi a čo spravil od niekoho iného. Tak už konečne nad tým začni uvažovať. Vieš kedy zomrieš? Ja teda nie. Vieš koľko máš času napraviť svoj vzťah s Kristom? Ja teda nie. Chápeš vážnosť tejto situácie? Tu ide o veľa.

Ja od teba nič nepožadujem. Nepožadujem, aby si sa stal členom nejakej sekty, nejakého spoločenstva. Nepožadujem od teba milodary. Ja ti chcem podať svedectvo o večnom živote a večnej smrti. Záleží mi na tebe - aj keď ťa možno osobne nepoznám. Záleží mi na tvojom živote.

Pán Ježiš povedal svojim učeníkom - choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Oni išli - zvestovali Božiu milosť v obeti Pána Ježiša Krista. Snažili sa ukázať na základ viery - Ježiša Krista. Lebo ak na tomto Základe (na Pánovi Ježišovi Kristovi) budeme stavať náš život - tak dom nášho života sa nezrúti. Bude stáť na pevných základoch.

Túžim potom, aby bolo čo najviac ľudí spasených - aby si bol spasený aj ty.


2038 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/28-17-je-rozhodnute-uz-tu-na-zemi