... ako aj Kristus miloval vás ...

Týždeň 2 - evanjelizačný kalendár 2019 - napísal Jaroslav Beňo


Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Ef 5/1-2

My sme milované deti Božie, ak priznávame, že sme hriešny a že len z Božej milosti a obeť Kristovu môžeme byť spasený. Nie je to úžasné?

Ak by sme si prečítali kapitolu 4 listu Efezkým, tak zistíme aj pár vecí, v ktorých máme napodobňovať Boha. Napríklad v tom, že si máme byť dobrotiví, milosrdní, máme si odpúšťať, ako aj Boh odpustil nám v Kristovi. On nám odpustil všetko – sme toho my schopný? Odpustiť iným všetko, čo nám spravia, povedia a podobne? Vieme žiť v láske? Jedine s Božou pomocou, sami zo seba to nedáme.

Týmto zamyslením, by som rád upriamil vašu pozornosť na to, aby sme sa zamysleli – verím vôbec, že ma Kristus miloval? Verím vôbec, že za mňa zomrel? Skúmajme sa.

Prosme Boha o prisporenie viery.

Video verzia:
https://youtu.be/5bzc3P6bRgY

Audio verzia:
https://anchor.fm/o-bohu/episodes/ako-aj-Kristus-miloval-vs-------Tde-3--evanjelizan-kalendr-2019-e2v3ps
2179 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/02-19-ako-aj-kristus-miloval-vas