Jediná obeť, jediný Spasiteľ

Týždeň 43 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 1Jn 4/14

Ján vo svojom prvom liste ubezpečuje, alebo vydáva svedectvo o tom, že on a iný okolo neho videli Pána Ježiša Krista a sami svedčia čitateľom listu – teda aj nám – že Boh Otec poslal Pána Ježiša Krista – Jeho Syna na svet ako Spasiteľa.

Takže jedine Boží Syn je Spasiteľ. Chápete? Nikto iný. Žiadna iná osobnosť, politik, velikán, mudrc, mních, náboženský vodca, pastor, farár, kňaz, ja, tvoja rodina – nikto z nich nie je spasiteľ. Nikto iný nás nedokáže zachrániť. Jedine Boží Syn.

Ak ti bude niekto tvrdiť, že pozná spasiteľskú cestu, alebo nejakého spasiteľa, ale nebude to Pán Ježiš Kristus – tak nepozná pravdu. Na takého človeka si daj pozor – lebo ťa svojou nerozumnosťou – alebo svojou úlisnosťou chce dostať na cestu, ktorá nesmeruje ku Kristovi – ku pokániu z hriechov – ale mimo na cestu do zatratenia. Čo je na tom hrozné je to, že to môže znieť pekne, tá iná cesta, môžeme sa cítiť dobre na tej inej ceste – ale v dôsledku je tá cesta cestou zatratenia.

Aj v dnešnej cirkvi – alebo cirkvách, najmä v katolíckej cirkvi je príliš veľa iných ciest k spaseniu, než je jediná cesta – Pán Ježiš Kristus. Všetko tam vraj smeruje ku Kristovi a je vraj Kristocentrické – ale ak si to rozmeníme na drobné, tak to tam nie je. Nestačí, prosiť o zmilovanie na kolenách vo svojej izbietke osamote – prosiť o milosť Boha a o odpustenie hriechov a potom o život s Bohom. Nie to nestačí. Treba vraj chodiť v nedeľu a v prikázané sviatky do kostola. Treba chodiť na omše – teda na nekrvavú obetu Krista – kde sa každý deň, na tisíckach miestach na svete odbavuje omša – nekrvavo sa znovu a znovu a tisíckrát denne obetuje Kristus. A čo na to Biblia? Tá to berie jednoduchšie – Kristu bol raz obetovaný, dokonalou obeťou – preto netreba stále znovu a znovu obetovať – no ale to by znamenalo, že nieto treba kňazov a omše kvôli obetovaniu – ale o tom presne omša je. Tak toto je na premýšľanie – nie na hnev a zlosť. Skúsme porozmýšľať.

Lebo Kristus nevošiel do svätyne rukou urobenej, ktorá je len obrazom pravej, ale (vošiel) do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zástanca. Ani nie preto, aby sa opätovne obetoval ako veľkňaz, ktorý vchádza do svätyne každý rok s cudzou krvou. Veď inak by musel trpieť znovu a znovu od stvorenia sveta. A On sa zjavil raz pri skončení vekov, aby svojou obeťou zahladil hriech. A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd, práve tak aj Kristus, raz už obetovaný, aby niesol hriechy mnohých, druhý raz sa zjaví bez hriechu tým, čo Ho očakávajú na spasenie. Židom 9/24-28.
2029 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/43-18-jedina-obet-jediny-spasitel