Ja som si to nevymyslel - je to v Božom slove

Týždeň 46 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Pán Ježiš povedal: Veru, veru, hovorím vám: Kto verí [vo mňa], má večný život. Ja som chlieb života. Jn 6/47-48

Mám na vás otázku: chceš mať večný život? Možno áno, lebo svet a tvoj život ťa veľmi baví. Rád si užívaš a chceš si užívať, čo najdlhšie. Musím ťa sklamať, tvoj život na tejto zemi je konečný – má svoj koniec – Boh to tak určil. Aj táto zem má svoj koniec a ten sa volá koniec sveta – vtedy všetko pominie. Pred Ním unikla zem i nebo a ich miesto viac nebolo. Zj 20/11b

Božie svedectvo ďalej vraví o tom, že všetci, každý jeden človek, ktorý žil, žije a bude žiť, na konci sveta znovu povstane – bude vzkriesený. Jedny budú ale vzkriesený na odsúdenie a druhý na odmenu. Mt 25/31-46

Zamýšľal si sa už nad tým, čo bude potom keď zomrieš? Ja áno. Prial by som si, aby každý kto zomrie bez viery v Krista už ostal v takom štádiu. Teda v štádiu ničoho. Človek, jeho duša už neexistuje. Vyprchal. Žiadny trest za hriechy života. To by som si prial. Ale ja nie som spravodlivý Boh. Spravodlivý Boh, koná spravodlivo a bude súdiť život každého.

Ja som si to nevymyslel – je to v Božom slove. Buď to budeš oddelený na večný život s Bohom. Alebo na večné utrpenie mimo Boha. A to je brutálne ale zároveň spravodlivé.

Spravodlivé preto, lebo máš možnosť sa oboznámiť s Božou vôľou. Spravodlivé, lebo si počul o činoch Pána Ježiša Krista – za teba osobne zomrel, pre Neho máš cenu. Spravodlivé, lebo si počul, verš z úvodu – Kto verí v Krista má večný život – Kristus je chlieb života. – Príď za Ním. Príjmy dar večného života – pros o to. Ak úprimne budeš volať na Neho, prosiť o odpustenie – On ti daruje vieru a nakoniec večný život.
2075 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/46-2018-ja-som-si-to-nevymyslel-je-to-v-bozom-slove