Mocný Boh

Týždeň 12 - evanjelizačný kalendár 2019 - napísal Jaroslav Beňo


Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Iz 9/5

Tento týždeň je veľmi zaujímavý verš na premýšľanie. Tento verš je z knihy Izaiášovej, čo je staro zmluvný prorok. O kom to hovorí? Aký syn nám je daný? Aké dieťa sa narodilo?

Ktože sa to bude volať: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja?

Predsa Pán Ježiš Kristus. To On nám bol daný, na jeho pleciach spočinulo kniežatstvo. Jeho meno, Jeho budú volať Predivný radca – predivne s nami hovorí, často krát nám vraví veci, ktoré sa nám nepáčia, ktoré sú proti nášmu telesnému zmýšľaniu.

Mocný Boh – ak mi ešte niekto chce povedať, že Pán Ježiš nie je Boh, tak nech radšej premýšľa.

Otec večnosti – on je od počiatku a bude až do večnosti, ten istý včera, dnes aj zajtra – nemenný.

Knieža pokoja – Pán pokoja, zdroj pokoja. U Neho nájdeš ten pravý pokoj pre svoj život. Skús Ho.

Skús popremýšľať.
2202 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/12-19-mocny-boh