Ak si neveriaci – poď sem

Týždeň 11 - evanjelizačný kalendár 2019 - napísal Jaroslav Beňo


Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť, je každý veriaci ospravedlnený skrze Neho. Sk 13/38-39

Jednoducho povedané evanjelium – takto by sme mohli krátko označiť verše, ktoré sme si prečítali. Poďme si to rozložiť a zapamätať.

  1. ospravedlnený skrze Neho – ak poviem, že je niekto ospravedlnený, znamená to, že čin, alebo činy, ktoré spáchal sa mu odpúšťajú a už sa viacej nepočítajú, nepriťažia mu v budúcnosti. Skrze Neho znamená – skrze Pána Ježiša Krista. Ak očakávaš, že skrze niekoho iného, tak sa veľmi sklameš na poslednom súde. Nie si ospravedlnení ani skrze cirkev, ani skrze pápeža, farára, popa, mohameda a ani nikoho iného.


  2. každý veriaci – nie všetci budú ospravedlnení – jedine veriaci. Kto je ale veriaci? Ten čo chodí do kostola? Ten čo sa modlí? Ten čo číta Bibliu? Ten čo chodí na spovede? Ten čo dáva milodary? Je takto opísaný veriaci? Nie nie je – časť z týchto vecí môže veriaci robiť, ale byť veriaci znamená z biblického ponímania to, že sme pochopili, že sme hriešny a ako odplata za našu vzburu voči Bohu nás čaká odsúdenie. Po tomto uvedomení sa – veriaci človek cíti previnenie, prosí Boha v úprimnosti o odpustenie jeho hriechov. Veriaci človek potom dôveruje a verí Pánovi Ježišovi. Toto sú črty veriaceho.


  3. od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť – židov nedokázal ospravedlniť zákon Mojžišov. Vždy museli obetovať znovu a znovu a znovu a znovu ... stále. Pán Ježiš bol obetovaný raz a navždy – netreba viac obetovať. Tu by sme mohli povedať, že ani dobré skutky nám nepomôžu – jedine viera – viď bod 2.


  4. Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov – ak počuješ tieto slová, tak vedz, že sa ti zvestuje odpustenie hriechov skrze Pána Ježiša Krista. Teraz je na tebe, čo s tým spravíš.


  5. Je nad čím premýšľať.
    2156 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/11-19-ak-si-neveriaci-pod-sem