Pán Ježiš Kristus klope na tvoje dvere

Týždeň 42 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Zjavenia 3/20

Si veriaci? Počul si o Pánovi Ježišovi Kristovi? Čo pre teba a pre mňa spravil? Ak si počul zvesť o tom, že každý človek je namočený v bahne hriechu, tak dúfam si počul aj o tom, že hriech nás oddeľuje od Boha. Sami sa k Nemu kvôli tomu nevieme dostať – nevieme sa sami zbaviť viny. Ale Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sa obetoval za nás. Aby Jeho krv bola vyliata za odpustenie hriechov a vín.

On to spravil. Pán Ježiš to spravil. Keď zomieral povedal: Je dokonané! Jn 19/30. Potom zomrel. Trpel a zahynul kvôli tomu, že nás miluje a nechce, aby sme bola zatratení.

No dáva nám slobodnú vôľu. Máme vôľu ísť k Nemu alebo nie. My ak počujeme túto zvesť, ak počujeme Božie, Kristovo slovo, tak ako čítame vo verši na začiatku: Ajhľa stojím pri dverách a klopem. – Pán Ježiš stojí pri našich dverách, stojí pred nami. A ďalej hovorí: Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere – teda možno si aj počul zvesť, ale musíš aj otvoriť, rozhodnúť sa, že chceš aby Pán Ježiš bol v tvojom živote – tak teda až keď otvoríš tak čítame ďalej – vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou – vtedy budeme mať spoločenstvo s Bohom.

A so svojej vlastnej skúsenosti vám teraz svedčím – nič lepšie nemôže byť ako mať spoločenstvo s Bohom.

Tak neváhaj a otvor dvere – počul si zvesť – Pán klope na tvoje dvere.Ja som Jaro a my sa vidíme-počujeme ak Boh dá nabudúce.
2070 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/42-18-pan-jezis-kristus-klope-na-tvoje-dvere