Neužitočná viera

Týždeň 38 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Tak aj viera, ak nemá skutkov, ja sama osebe mŕtva. ... Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia. Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná? Jk 2/17,19-20

Mohlo by sa zdať, že skutky sú podmienkou spasenia, ale to je len zdanie a nie je to pravda. K Božiemu daru a Božej milosti nemožno nič pridať. Spasenie je skrze obeť Pána Ježiša Krista. My to len vierou vieme prijať.

No nie je viera ako viera. Niekto verí, že zem je plochá. Niekto verí, že existuje mnoho bohov, niekto verí, že sme sa vyvinuli z opice. Je tu proste mnoho vier.

Ale viera, ktorá je opísaná z biblie je založená na Božom dare viery. Viery v to, že Pán Ježiš prišiel na zem, tu trpel a umrel za naše previnenia voči Bohu a na tretí deň vstal z mŕtvych.

Ak si vravíš, že v to veríš, tak sa skúmaj. Zodpovedá tvoj život tvojej viere? Práve si povedal, že veríš v Ježiša. Snažíš sa žiť podľa Jeho vôle? Poznáš Jeho vôľu? Odzrkadľujú tvoje skutky biblickú vieru? Ak si na otázky odpovedal nie, tak tvoja viera je neužitočná. Nie je pravá. Pravdepodobne sa len oklamávaš. Skús popremýšľať.

Možno sa pýtaš: čomu mám veriť? Každý verí niečomu inému, je veľa možností. Ja ti radím: vezmi si Bibliu, čítaj si doma s otvorením srdcom a potom maj súkromný čas s Bohom na modlitbe. Ty a Boh – pros ho o dar viery o porozumenie Biblického textu. Ďakuj Mu a pros Ho o odpustenie keď zlyháš.

My musíme túžiť žiť s Bohom každú chvíľu nášho života. Myslime na to, že On je pri všetkom čo robíme. On nás všade vidí, pozná najhlbšie a aj najhoršie stránky nášho srdca a mysle – pred Ním sa neschováme. Nič pred ním nezhráme a ani Ho neoklameme. Seba možno áno – aj ľudí áno – ale Boha určite nie.

Tak príď k Nemu kým je ešte čas.Ja som Jaro a my sa vidíme počujeme ak Boh dá nabudúce.
2094 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/38-18-neuzitocna-viera