Ideš správnou cestou?

Týždeň 29 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Jn 14,6

Máme mnoho ciest. Jedna cesta vedie do susedného mesta. Druhá cesta do obchodu, iná do krčmy. Niektorí majú cestu k milenke. Máme asfaltové, betónové alebo aj dlaždicové cesty. Toto sú klasické rukou hmatateľné cesty. Choď von a aj tam máš nejakú.

Potom existujú nehmatateľné cesty. Určite si už niekedy počul vety ako: Kráča cestou kriminálnika. Kráča cestou svojho otca. Toto nie sú hmatateľné cesty. Nemôžeš sa ich fyzicky dotknúť. Ale sú to cesty, ktoré nejakým spôsobom určujú, čo sme to za ľudia.

Tieto nehmatateľné cesty máme všetci. Všetci ľudia idú nejakým smerom v tomto živote a každý ide nejak inak. Teda každý má vlastnú cestu. Ale kam tieto cesty vedú? Niektoré vedú k úspechu v práci. Niektoré do manželstva. Niektoré do väzenia. Niektoré vedú ku sláve. Niektoré vedú za kariérou. Niektoré k rodičovstvu a podobne. Ale všetky cesty končia tu na zemi.

Ale ak sa pozrieme na náš život, na naše cesty z biblického pohľadu, tak okrem týchto ciest, ktoré som spomínal sú v Biblii dve hlavné najdôležitejšie cesty. Tieto cesty majú v koncovke buď život, alebo smrť. Jedna cesta vedieť do večného života, druhá cesta do večného utrpenia.

A o tomto vraví verš na začiatku. Pán Ježiš povedal, že On je cesta. A kam je On cesta? Je On cesta do Ríma? Vôbec nie! Je cesta ku sláve alebo do obchodu? Samozrejme nie. On je cesta ku Bohu Otcovi, teda do večného života.

Ty ak chceš prísť do neba – tak tam je Boh. Nemôžeš sa Mu vyhnúť, nie je to možné. Prepáč, ale hokejové, herecké, psie alebo iné fiktívne nebo neexistuje. Existuje len jedno Božie kráľovstvo a ak tam chceš ísť, tak musíš ísť po jedinej možnej ceste a tou je Pán Ježiš Kristus. Lebo nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze Neho.

Vieš ako môžeš kráčať po tej ceste? Nevieš? Ako to? Veď máš možnosť prečítať si Bibliu. V Novom zákone by si sa to dočítal... Ale nevadí, čo sa nestalo, môže sa stať . Teraz si môžeš otvoriť Bibliu online alebo si pôjdeš jednu kúpiť – a môžeš sa o tom dočítať. Ale v skratke povedané: musíš úprimne uznať, že si zhrešil voči Bohu a chcieť, aby ti odpustil a potom svoju dôveru vložíš do Pána Ježiša. Budeš Mu veriť a budeš Ho nasledovať.

Máš na výber. Pôjdeš po ceste ktorou je Pán Ježiš? Alebo nie?


2080 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/29-18-ides-spravnou-cestou-otazka