Si smädný po živote?

Týždeň 2 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života. Zj 21/6b

Keď si smädný, tak sa napiješ. Zapneš vodovod, naberieš si pohár, vypiješ a už nie si smädný. Takto si zahasíš smäd.

Tieto slová pochádzajú od Pána Ježiša a nehovorí sa tu o klasickej vode – tu sa hovorí o vode života.

Prameň je miesto, kde má potok počiatok. Z prameňa vyviera voda, tam začína, tam je jej zdroj. Pán Ježiš tu vraví, že On ti môže nabrať zo zdroja, z prameňa vody, ktorá obsahuje život. Tým prameňom je On sám. A to všetko zadarmo.

Namáhaš sa v práci? Máš toho plné zuby? Nebaví ťa práca? Prídeš domov a nudíš sa? Máš toho veľa v škole? Ťažkosti v manželstve? Ťažkosti vo vzťahoch. Túžiš po niečom viac? Cítiš vnútorné prázdno? Cítiš, že tvoj život nie je naplnený? Niečo v ňom chýba? Ak sa cítiš podobne, tak verím, že ti chýba napiť sa z prameňa vody života. Si smädný po Bohu. Možno to ani sám nevieš, no teraz ti to vravím. Verím, že ti chýba pristúpiť k Pánovi Ježišovi Kristovi a požiadať Ho o tú vodu.

On ti chce dať samého seba. Osvieženie do života terajšieho ale hlavne Ti chce zachrániť život večný. Nechce aby si zažil večné odlúčenie od Boha. Môžeš sa snažiť o život bez Boha, máš tu možnosť ale potom nepočítaj s vodou života. Ak sa nerozhodneš tu kým žiješ, tak potom už nebudeš mať šancu zmieriť sa s Bohom.

Využi to pretože: Kto zvíťazí, zdedí toto: budem mu Bohom a on mi bude synom. Zbabelci, neverní, špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je druhá smrť. Zj 21/7-8

Tak čo? Chceš vodu života? Alebo nie? Chceš kráčať s Pánom Ježišom alebo sám? Ak si sa nerozhodol, tak porozmýšľaj nad týmto slovom, ktoré ťa núti zastaviť sa a premýšľať:

Deste sa, nebesá, nad tým, zhrozte sa, užasnite veľmi - znie výrok Hospodinov - lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud: opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. Jer 2/12-13

Ja ti radím: nekop si deravé cisterny.


2106 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/2-18-si-smadny-po-zivote