Nie sami zo seba

Týždeň 39 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ef 2:8-9

Ak ide o naše životy, ak ide celkovo o nás, tak si chceme všelijako dopomôcť. Chceme mať všetko v rukách. Radi by sme si zabezpečili aj miesto v nebi. Je to v nás. Myslíme si, že vieme svojimi skutkami obmäkčiť a presvedčiť Boha, že patríme do kráľovstva nebeského. Nikoho som nezabil, pomáham ľuďom, dávam peniaze na charitu, som dobrý človek. Musím teda ísť do neba.

Je to tak? Potrebuje Boh práve naše dobré skutky, aby nás k sebe pustil? Bude naozaj Peter sedieť pri bráne do neba a odčítavať naše skutky a buď nás pustí alebo nepustí do neba? Ja tomu neverím a svoju vieru zakladám na Biblickom svedectve.

Boh poslal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul ale večný život mal každý kto verí v Neho. Jn 3/16.

1Jn 2/2: On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Spása je slovo, ktoré pomenúva stav zachránenia Bohom - Boh nás spasí v podstate znamená, že po smrti budeme s Bohom v nebi, v nebeskom kráľovstve.

Prečo vôbec existuje spasenie? Však my sa vlastne spasíme samy svojimi skutkami. Načo Boh? Ten nech sa len pozerá, ako to zvládneme sami.

Už môžete cítiť, že je to nezmysel. My sme zhrešili proti Bohu, proti Jeho Slovu, proti Jeho prikázaniam. Týmto hriechom sme sa od Boha odrezali. Medzi nami a Bohom je múr. Sami tento múr nedokážeme zbúrať - nepomôže nám ani nákladiak dobrých skutkov. Nie je to možné.

Ale Boh toto vie - preto On sám zakročil. To On sám poslal svojho Syna - aby tu zahynul smrťou na kríži - On sa obetoval za nás.

My môžeme prijať túto milosť - tento veľký Boží dar. Prijmeme to skrze vieru. A ako sa píše vo verši zo začiatku. My sme spasení milosťou Božou, skrze vieru - vieru v Krista, v Jeho obeť. A pokračuje to takto: a toto spasenie nie je z nás, nespasíme sami seba - spása je darom od Boha skrze vieru. A aby sme mali stopercentnú istotu, že nemožno si dopomôcť žiadnym skutkom je to zakončené slovami: NIE ZO SKUTKOV - opakujem NIE ZO SKUTOV - aby sa nikto nechválil.

Zrekapitulujme si: hriech nás oddeľuje od Boha - Boh obetoval svojho Syna ako dar na zmierenie - odpustenie hreichov. My to vieme prijať vierou. Nemôžeme k spaseniu dopomôcť, žiadnymi dobrými skutkami. Bodka.

Dobré skutky sú len výsledkom našej viery - bez skutočnej viery tieto skutky nič neznamenajú.

Skúsme o tom popremýšľať - skús prehodnotiť svoj život - veríš v spasenie len skrze Božiu milosť - skrze Boží dar - alebo ešte stále dúfaš, že si pomôžeš svojimi skutkami?

Popremýšľajme.Ja som Jaro a my sa vidíme - počujeme ak Boh dá nabudúce.
2124 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/39-18-nie-sami-zo-seba