Blízky alebo ďaleký?

Týždeň 47 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Ef 2/13

V týchto zamysleniach sa snažíme zamyslieť – z toho je aj názov zamyslenia. Prosím skúste sa teraz so mnou zamyslieť. Vo verši sa hovorí, že sme boli kedysi ďalekí. Od čoho sme boli ďalekí? Týka sa to aj mňa aj teba osobne?

Ak si chceme na toto odpovedať musíme si nutne prečítať kontext tohto veršu. Všetkých vás vyzývam. Ak máte doma Bibliu, otvorte si ju teraz na liste Efezanom. Po prečítaní zisťujeme, ži tieto verše sú smerované na kresťanov v Efeze. Teda nie neveriacim – ale tým, ktorých ospravedlnil Boh z ich zlých skutkov a ktorých naplnil svojím Duchom.

Túžim potom aby sa aj u teba, ktorý čítaš tieto verše, ak to ešte nie je pravda naplnilo toto slovo: Preto pamätajte, že ste kedysi boli pohania podľa tela a neobrezanými vás prezývali takzvaní obrezaní, totiž (obrezaní) ľudskou rukou na tele, a že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Ef 2/11-13

Uvažoval si niekedy ako si ďaleko od Boha? Je Boh stále s tebou? Máš s ním vzťah? Ako je to?

V týchto predošlých veršoch čítame, že až krvou Kristovou – jeho obeťou za nás sa napravil vzťah s Bohom. Pred tým bez nádeje a bez Boha na svete – potom blízky v Kristovi Ježišovi.

Čo si vyberieš? Po čom túžiš? Byť bez nádeje a bez Boha na svete? Alebo túžiš byť blízky v Kristovi?
2039 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/47-2018-blizky-alebo-daleky