Čo by povedal Boh?

Týždeň 33 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


V Ňom (Pánovi Ježišovi Kristovi) máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti,... Ef 1/7

Boh je milostivý a ja a ani ty sa nemusíme do konca života umárať všetkým zlým, čo sme spravili. Nie je to super?

Ja som pochopil, že som zlý a hriešny – a mohol by som sa do konca života v tomto umárať. Ale Boh ma zachránil – ukázal mi bohatstvo Jeho milosti – On poslal svojho syna Pána Ježiša Krista na svet, aby sme došli vykúpenia skrze Jeho krv. To je láska. To je skutočná láska.

Kto sa pridá ku mne a bude Bohu ďakovať za túto milosť? Ruku hore! Máš ruku hore? Vieš nemôžem ťa vidieť ak to robíš, tak dúfam, že si zodvihol ruku a budeš chváliť Boha za to čo spravil pre nás.

Ja zlyhávam každý deň. Niekedy je mi sámému zo seba zle. Prichytím sa pri veciach, pri ktorých by som sa najradšej nikdy neprichytil – ale moje telo padá do pokušenia. Ty si možno iný a dokážeš viac bojovať proti hriechu a pokušeniu – chvála Bohu za to. Ale ako je napísané v Písme? Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. Jk 1/2

Čo už nám ostáva, nám hriešnym, v hriešnych telách? (Všetci zhrešili a nemajú slávy Božej.) Čo nám teda ostáva? Prosiť o odpustenie, prosiť o pomoc. Venovať sa Bohu, myslieť na Neho. Čo by na to povedal? Čo by si o mne myslel, keby som spravil to alebo to? My, ak veríme a milujeme Boha – tak On je súčasťou všetkého čo robíme = vo všetkom čo robím mal by som myslieť na to, čo by Boh povedal.

Boh nemôže byť súčasťou len nedeľného dopoludnia – kedy si možno „odkrútime“ povinnú hodinku v kostole. Pamätaj: Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! Gal 6/7Na záver sa započúvajme do Božieho slova Rim 7/18-25: Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Pre mňa, ktorý chcem konať dobré, nachádzam teda zákon, že zlé je pri mne. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána!Ja som Jaro a vidíme-počujeme sa ak Pán Boh dá nabudúce.

Buďte s Bohom.


2047 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/33-18-co-by-povedal-boh