Dvojsečný meč

Týždeň 49 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. Žid 4/12

Ak naozaj miluješ Boha a veríš Mu, tak ťa musí zaujímať Jeho vôľa. Podľa mňa je to jasné. Ak miluješ svoju mamu, alebo svojho otca, tak ťa zaujímajú. Zaujímajú ťa ich názory a rady. Vieš, že ti chcú dobre. Ak máš najlepšieho kamaráta, kamarátku, tak ťa zaujíma, čo si myslí. Zdôveruješ sa mu - jej.

O čo skôr ťa má zaujímať čo si myslí tvoj Tvorca? Boh ťa stvoril v lone tvojej mamičky. Boh teba pozná osobne. On ťa všade vidí, vie tvoje myšlienky. On vie ako funguješ a čo je pre teba najlepšie.

Znovu opakujem - ak naozaj veríš v Boha - máš túžiť po Ňom. Máš spoznávať Jeho vôľu pre tvoj život. A kde je tá vôľa? V prvom rade sa nachádza v Biblii - Božom slove. V druhom rade sa máš s Bohom rozprávať - povedať mu všetko čo chceš, zdôveriť sa mu, prosiť Ho o odpustenie. S Pánom Bohom môžeš a máš mať osobný vzťah - skús nad tým porozmýšľať.

Teraz ti ostáva otvoriť si Bibliu a začať čítať. V Starom zákone sa dozvieš veľa o Bohu, aký je, ako konal. Pochopíš veľa o hriechu. V Novom Zákone sa dozvieš veľa o Pánovi Ježišovi Kristovi. Čo pre teba spravil, čo On vykonal, čo činil. Dozvieš sa veľa o tom, ako sa máš správať, čo je Kristova vôľa pre tvoj život. Samozrejme toto nie je všetko, čo sa dozvieš - je toho ešte oveľa viac.

Keď s otvoreným srdcom budeš hľadať Božiu vôľu v Biblii - nájdeš ju. Keď ju budeš čítať, tak zistíš, že Božie slovo je naozaj živé a mocné - má moc, je v ňom pravda, ktorá sa ťa bude dotýkať. Prirovnaná je k meču - Slovo Božie bude prenikať hlboko do tvojho vnútra - Ono ťa usvedčí. Posúdi tvoje zmýšľanie srdca. Pred Bohom sa neschováš.
2008 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/49-18-dvojsecny-mec