Ako na vzťahy

Týždeň 5 - evanjelizačný kalendár 2019 - napísal Jaroslav Beňo


A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. Kol 3/15

V interakcii - medzi ľuďmi dochádza často. Je to jedna z najčastejších situácií, čo zažívaš. Keď sa pozdravíš na ulici - interakcia. Ak ti niekto napíše správu na facebook - interakcia. Ak sa ťa niekto pýta na radu - interakcia. Keď prídeš domov a nežiješ sám, tak máš mnoho interakcií. Rozprávaš sa s príbuznými, niečo riešite, musíte sa dohodnúť a podobne.

Niekto ti možno ublíži, chce tvoje odpustenie, hneváš sa na niekoho, nahneval si sa. Určite si sa k takýmto situáciám dostal.

Ako sa v takýchto situáciách správaš?

Slová verša zo začiatku boli určené zboru Kolosenským, ale môžeme si ich stiahnuť aj na každodenný život.

Vo všetkom čo robíme nech pokoj Kristov rozhoduje v našich srdciach. Mali by sme sa snažiť myslieť na to, čo Boh pre nás spravil, z toho máme čerpať - Kristus nám zanechal svoj pokoj. Na čom záleží je večný život a nie na malichernostiach a maličkostiach. Toto prosím hlavne aj pre seba - aby pokoj Kristov rozhodoval v mojom živote, v mojom srdci.

K tomu sme ako kresťania povolaní, takto žiť.

Nechceš sa pridať? Netúžiš ešte stať sa Kristov služobník? Nechceš, aby Kristov pokoj bol aj v tebe?

Chceš, či nechceš, to je otázka. Otázka, ktorá ale nemá byť bez odpovede. Tak si odpovedz. Odpovedz Bohu.
2095 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/05-19-ako-na-vztahy