Bratia spolu bývajú

Týždeň 45 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Ž 133/1

Bratia v tomto žalme verím, že odkazujú na bratov vo viere – vo vyvolení. Izraelci boli bratia, lebo mali všetci otcov z tej istej rodiny – 12 patriarchov. Preto sa nazývali bratia.

V novej zmluve sa bratmi označujú po smrti Pána Ježiša Krista všetci tí, čo v Neho veria. Vierou sa stávame deťmi Božími. Teda ak sú kresťania deťmi Božími, tak majú toho istého Otca a teda sú bratia.

Tu je ale zádrhel, pri ktorom sa musíme pozastaviť. Kto všetko sú tvoji bratia – respektíve sestry ak hovoríme o ženách? Na túto otázku by si mal každý zodpovedať. Je ti bratom len ten čo s tebou chodí do toho istého kostola? Alebo je ti bratom len ten, čo s tebou chodí do tej istej cirkvi? Kto ti je bratom a sestrou?

Biblické svedectvo je v tomto znovu jednoduchšie ako by sme možno chceli prijať. Tu nie sú denominácie, tu nie sú cirkvi, tak ako to poznáme dnes. V Biblickom svedectve boli zbory. Tieto zbory zhromažďovali ľudí tej istej viery – viery v Pána Ježiša Krista, tak ako im to zvestovali apoštolovia, tak ako to zvestuje teraz nám Biblia – Božie slovo.

Nie vždy boli tieto zbory súčasťou externej budovy – čítame v Božom svedectve, že existovali aj zbory v domácnostiach. Rim 16:5: Pozdravujte aj cirkevný zbor v ich dome. Teda aj napríklad v tvojom dome, v tvojom byte môže byť zbor kresťanov.

Ale sme ako kresťanstvo v stave to prijať? Prijať, to, že nie každý kresťan musí byť pod hierarchiou organizovanej cirkvi? Si ty osobne ochotný prijať túto Božiu pravdu?

Ja a moja milovaná manželka máme rodinných priateľov. Pozdravujem do Púchova . Títo priatelia od nás bývajú vzdialený približne dve hodiny cesty, teda sa nevídame tak často ako by sme chceli. Títo naši priatelia navštevujú tamojšie kresťanské zbory. My nepatríme do a ani nenavštevujeme kresťanské zbory. Podľa niekoho by sme neboli bratia a sestry. Ale napriek tomu, keď sa stretneme, naša biblicky založená viera je tam cítiť. Rozumieme si vo veciach viery. Keď sa stretneme ako by sme boli stále spolu. Tento brat a táto sestra a ich deti sú nám ako rodina – rodina v Kristovi. Tu sa pri nás napĺňa Božie svedectvo: Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú.
2036 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/45-2018-bratia-spolu-byvaju