Vyznaj svoju vinu

Týždeň 40 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Vyznávam svoju vinu, ustarostený som pre svoj hriech. Ž 38/19

Každý veriaci človek, by mal považovať Boha za svoju autoritu - za autoritu nad svojim životom. Autorita potom rozhoduje v našom živote. Boh nám poskytol Bibliu. V nej sa píše, okrem iných vecí o hriechu. Hriech je prestúpenie Božej vôle. Ak hrešíme - tak podkopávame našu autoritu - nepočúvame ju.

Vadí nám to? Pozastavíme sa nad touto myšlienkou keď zhrešíme?

Ak si veriaci človek, tak by ťa to malo poriadne znepokojiť. My by sme mali ako žalmista pociťovať ustarostenosť - zhrešil som - trápi ma to. Veď som zhrešil voči môjmu Bohu - voči mojej autorite. Veď On poslal svojho Syna aby zomrel namiesto mňa. Ó Bože, ľutujem svoje previnenie - prosím odpusť mi - vyznávam svoju vinu, nezamlčujem - pred Tebou ani nemožno nič skryť - všetko je odkryté tvojim očiam. Odpusť mi - zmiluj sa nado mnou hriešnym - očisti mi srdce.
2063 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/40-18-vyznaj-svoju-vinu-1