Čo robiť, aby sme konali skutky Božie?

Týždeň 14 - evanjelizačný kalendár 2019 - napísal Jaroslav Beňo


Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. Jn 6/29

Na druhý deň zástup, stojaci na druhej strane mora, videl, že tam nebolo inej lode, len jedna na ktorú vstúpili učeníci, a že Ježiš nevstúpil na loď spolu s učeníkmi, ale učeníci odišli sami. Prišli však lodičky z Tiberiady blízko miesta, kde jedli chlieb, keď Pán dobrorečil (Bohu). Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani Jeho učeníci, vstúpili na loďky a prišli do Kafarnaumu hľadajúc Ježiša. Keď Ho našli na druhej strane mora, povedali Mu: Majstre, kedy si sa sem dostal? Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá; lebo ten potvrdil Boh Otec. Povedali Mu teda: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie?

Ako je to s tebou? Túžiš konať skutky Božie? Bojíš sa Boha? Bojíš sa nastávajúceho hnevu Božieho? Skús o tom popremýšľať.

Verš zo začiatku nám odpovedá na otázku Čo robiť, aby sme konali skutky Božie?

Možno by sme si povedali, že je to komplikované – bude to na 5 teologických kníh – ale v skutočnosti je to jednoduchšie a kratšie – Ak chceme robiť skutky Božie, tak máme veriť v Toho, ktorého On poslal – v Pána Ježiša Krista. A keď veriť, tak nie ako tí, ktorí veria, že existoval, ale ako takí, ktorí mu odovzdali svoj život a túžia byť s Ním. Ako tí, ktorí prosia o odpustenie hriechov, kajajú sa a ďakujú Bohu za záchranu.

Skús aj ty popremýšľať – robíš skutky Božie?
2177 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/14-19-co-robit-aby-sme-konali-skutky-bozie