Dobré skutky a spasenie, ako to je?

Týždeň 7 - evanjelizačný kalendár 2019 - napísal Jaroslav Beňo


Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Ef 2/10

List Efežanom bol napísané kresťanom - to tak na okraj. Preto aj tieto slová treba brať z tohto pohľadu. Ak by sme si ich prečítali mimo kontextu, tak by sme mohli uvažovať, že sa toto slovo týka všetkých.

Ja verím, že toto slovo sa týka kresťanov - kresťanov na základe Biblie. Takže kresťania sú stvorení ako Božie dielo v Kristovi Ježišovi na dobré skutky.

V dnešnej dobe sa ale musíme spýtať - sú nám tieto dobré skutky užitočné ku spaseniu? Môžu nám pomôcť na našej ceste do neba? Budú prirátané k nášmu dielu tu na zemi?

Vo všeobecnom kresťanstve by podľa všetkého bola odpoveď - áno.

My sa ale pozrieme na Biblické svedectvo, aby sme si v tom spravili jasno. Kde hľadať? Nemusíme hľadať ďaleko, stačí keď sa pozrieme na dva predchádzajúce verše.

Ef 2/8-9: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.

Teraz v tom máme jasno - kresťania majú a sú uspôsobení na to aby robili dobré skutky - skrze Ježiša Krista, ale spasení sme milosťou - skrze našu vieru a dôveru v Pána Ježiša Krista. Ešte sme špeciálne upozornení, že to nie je zo skutkov - je to špeciálne zvýraznené - tak tomu verme.

Ak veríš, že ti skutky pomôžu ku spáse, tak sa zamysli nad Božím slovom - je nad čím premýšľať.
2209 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/07-19-dobre-skutky-a-spasenie-ako-to-je