Lebo tak Boh miloval svet

Týždeň 27 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Jn 3/16

Ak sa pozrieme na tento svet, Boh mu je ukradnutý. Úplne na Neho kašle. A my kresťania? My len z Božej milosti sme niečoho schopní. Sme bezradní a sme nič, ako uschnutá tráva, čo vietor zaveje. Verím, že ak si toto uvedomujeme, tak sme na dobrej ceste.

V Božom slove je napísané, že On musí rásť a ja sa umenšovať Jn 3/30. Toto potrebujeme. My sa máme umenšovať – naše egá, naša nadutosť a rôzne iné neduhy, ktoré nám bránia byť bližšie k Bohu. To musíme umenšovať, toho sa zbavovať.

Chce tento svet sám seba umenšovať, aby v ňom rástol Kristus? To sotva! Tento svet sa rozpína vo všeličom, ale určite sa nenaháňa za poznaním Boha.

A za takýto svet, za takýchto ľudí, Boh poslal svojho jednorodeného Syna, Pána Ježiša Krista, na svet, aby tu zahynul umučením, prebodnutý na kríži. A prečo to spravil? No predsa, lebo nás miluje. Miluje nás láskou, ktorou my nie sme schopní milovať. Neverím, že by dal niekto poslať svojho syna na istú smrť. Ale Boh to urobil.

My hriešny ľudia, plný samých seba, láskou k svojmu telu, láskou k peniazom a k pôžitkom. Ľudia, ktorým je Boh ukradnutý, tak pre nás prišiel Kristus na tento svet. Aby nás zmieril s Bohom. Aby sme mali šancu prísť k Nemu. Lebo sami nezmôžeme nič, sami nevieme zboriť ten múr, ktorý stojí medzi nami a Bohom.

To sám Boh z Jeho milosti poslal Krista, aby zaplatil za to, za čo mi nedokážeme zaplatiť ničím. A teraz podľa slov z verša na začiatku sa zariaďme. Padnime pred Bohom na kolená a prosme Ho o odpustenie. Ak budeme v úprimnosti srdca ľutovať svoje viny a budeme veriť v Pána Ježiša Krista, ak budeme veriť Jemu, potom máme istotu večného života.

Verím, že týmto momentom obrátiš svoj život naruby. Veď budeš zmierený s Bohom.


2097 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/27-18-lebo-tak-boh-miloval-svet