Nechcená odmena, nevšedný dar

Týždeň 1 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. Rim 6/2

Keď počuješ slovo odmena, ihneď ťa napadne niečo pozitívne. Budem obdarovaný. Niečo som vykonal a budem mať z toho úžitok prostredníctvom odmeny. Hej Jaro dostaneš odmenu! Super a akú? Dostať odmenu je potešujúce.

Je to zaujímavé, ale v tomto Biblickom texte sa za odmenu považuje smrť. Verím, že nikto nechce za odmenu smrť. A za čo je táto odmena? Je to odmena za hriech.

Tu sa zastavme na chvíľu. Vieš čo je to hriech? V krátkosti povedané, je to konanie proti Bohu, porušovanie Jeho príkazov. A keď budeš konať hriech, ak budeš robiť to čo sa Bohu nepáči, tak za to dostaneš odmenu – smrť – večnú smrť v odlúčení od Boha - v pekle.

Každý jeden človek na tomto svete hreší. Nikto nie je bez viny. Keď si vezmeme len pár Božích prikázaní. Vzal si niekedy meno Božie nadarmo? Ako citoslovce? Keď si sa udrel? Ja áno. Klamal som niekedy? Áno mnoho krát. Pozrel som sa na ženu smilne? Vyznávam áno. Som vinný! Aká odmena ma čaká? Je to smrť. Neobstál som voči týmto Božím príkazom. A určite ani proti mnohým iným Božím požiadavkám. Nebo alebo peklo? Peklo.

Veď všetci sme vlastne odkázaný na večné odlúčenie od Boha. Sme odkázaný na smrť, to je naša odmena. Čo teraz? Boh to vyriešil za nás sám. Dal nám dar – aj keď sme si Ho vôbec nezaslúžili. Dal nám možnosť získať večný život v Kristovi Ježišovi. Ale to jedine vtedy keď bude našim Pánom.

Boh poslal svojho syna na svet aby nás zachránil. Ako to spravil? Zomrel za naše viny. My sme mali byť potrestaný ale Kristus zobral všetku našu vinu na seba. On zomrel kvôli tebe! On zomrel kvôli mne. Jeho nevinný život bol ukončený, kvôli našej neposlušnosti.

No dostane tento dar večného života každý? Nie tento dar je možné získať vierou. Musíme dôverovať, jedine Pánovi Ježišovi a nie sebe. Musíme uveriť v Neho. Musíme ho prijať ako nášho Záchrancu, že nás zachránil od odlúčenia od Boha. Ako nášho Pána, že chceme aby riadil a rozhodoval v našom živote. Musíme vyznať svoju vinu, prosiť o odpustenie a máme sa snažiť žiť tak ako to Boh chce. Každý osobitne. Ja to za teba nemôžem spraviť! Keď bude Pán Ježiš tvojim Pánom, tak budeš mať večný život s ním. Prosím ťa: Zmier sa s Bohom.


2028 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/1-18-nechcena-odmena-nevsedny-dar