Kto ťa formuje?

Týždeň 44 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekali bezbožností a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ... Tit 2/11-13

Ak si neveriaci a čítaš tento verš z Biblia z Božieho svedectva, tak sa ti to možno javí ako pekne znejúca básnička. Pre mňa sú zase básničky pekne znejúce ale nič nehovoriace texty, ktoré sa šíria internetom.

Pre mňa sú ale tieto verše veľmi vzácne a prinášajú múdrosť do môjho života - a preto by som si ťa chcel poprosiť, ak toto pozeráš, skús nad týmito veršami a nad myšlienkami, ktoré poviem porozmýšľať.

Každý žijeme nejako svoj život - riadime sa podľa nejakých pravidiel - v spoločnosti sa patrí toto a tamto - doma si môžem dovoliť niečo iné. K partnerovi sa správam inak ako ku šéfovi.

Kto určuje spôsob nášho správania? Skús popremýšľať - kto má v tvojom živote váhu? Koho počúvneš? Kto ťa formuje alebo formoval?

Ak si mal rodičov, tak verím, že chceli ti dali to najlepšie čo mali a vedeli. Nejakú výchovu si mal aj v škole. Tvoji priatelia ti tiež možno boli vzorom. Ďalej ťa formoval život, televízia, knihy. Toto sa deje nejak počas nášho života prirodzene. Keď začneš pracovať, tak musíš robiť, to čo po tebe chce šéf. Ak si občan, tak musíš robiť to, čo chce štát. Ak sa postavíme proti pravidlám, tak sme potrestaní.

Ako sa chceš správať ty? Ako chce tvoje okolie aby si sa správal?

Teraz si spolu so mnou rozmýšľal nad svojim životom. Pospomínal si na to koľko ľudí a aké prostredie ta formovalo, kto ti vravel čo máš robiť a podobne.

No rozmýšľal si niekedy nad Bohom? Má Boh miesto v tvojom živote? V tvojom formovaní? Je pre teba Boh autorita? Alebo len tento svet, ľudia z tohto sveta? Skús popremýšľať.

Formoval ťa Boh ako dieťa? Formoval ťa Boh v škole? V práci? Vo vzťahoch?

Ak si si odpovedal nie a sám seba označuješ ako kresťan, tak dúfam si sa nad tým zhrozil.

Ak si si odpovedal nie ale doteraz si nad Bohom ani nerozmýšľal, tak dúfam, že budeš.

Pretože Boh chce byť v tvojom živote.

Boh sa nám zjavil v Kristovi a v Jeho obeti za nás. Zjavila sa nám táto milosť Božia, ktorá je spásonosná pre všetkých ľudí - zachraňujúca nás a vychovávajúca nás.

Možno sa pýtaš: V čom nás chce vychovávať?

Aby sme sa odriekli bezbožnosti - už neži viac bez Boha - ale s Bohom.

Aby sme sa odriekli svetských žiadostí - teda žiadostí tohto sveta, ktorý nechce Boha, nechce aby Boh mal váhu v tom čo robia, ako rozmýšľajú. My sa máme tohto odriekať a žiť s Bohom vo všetkom.

My máme žiť mierne, nie výstredne - jednoducho mierne. Máme žiť pobožne a spravodlivo - s Bohom na každom kroku, máme mať bázeň pred Bohom. Idem si kúpiť rožky a vydajú mi viac - vrátim, či nevrátim? Čo je spravodlivé?

A na záver to najlepšie - my máme žiť v očakávaní, v nádeji, že náš Boh, Pán Ježiš Kristus s znovu zjaví - máme očakávať Spasiteľa.
2123 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/44-18-kto-ta-formuje