Dobré skutky ti nepomôžu ak ...

Týždeň 25 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali. ... Ježiš zvolal silným hlasom a vypustil ducha. Mk 15/20d,37

Prečo rozprávam o ukrižovaní pána Ježiša, keď nie je Veľká noc? Mám jediné vysvetlenie – ukrižovanie, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša má byť našou každodennou témou. Máme o tom stále rozmýšľať, Bohu ďakovať. Nemá a nemôže to byť záležitosť jedného obdobia v roku. Potom na to kašleme?

Práve tieto udalosti sú kľúčové. My, ako nie vyvolený ľud, teda pohania, keby nebolo Krista, ešte doteraz by sme všetci boli odsúdený na večné zatratenie. No Boh sa nad nami zmiloval a ponúka nám večný život, ktorý vierou v Pána Ježiša Krista môžeme prijať.

Schválne vravím môžeme – lebo ani nemusíme. Môžeme tento historický fakt o ukrižovaní a vzkriesení Pána Ježiša Krista ignorovať. Nemusíme to ani riešiť. Vôbec sa nad tým nezastavovať. Kto nám zakáže? Ale ak to nebudeme riešiť, tak od Boha ani nič neočakávajme. Ak Ho ignoruješ, ak Ho znevažuješ, ak sa rúhaš, ak kradneš, nadávaš, smilníš, klameš, nemiluješ blížneho – čo čakáš, že ťa Boh pochváli?

Ak robíš dobré skutky, ak pomáhaš chudobným, ak bojuješ za práva menšín, ak sa staráš o mladých, deti či starých alebo nevládnych, dobre robíš. Ale nič ti to neprospeje, ak nechceš mať nič s Bohom – ak ignoruješ Jeho Syna Pána Ježiša Krista – nič ti to neprospeje a nepomôže ti to získať si miesto u Boha.

Ako nám Boh odkazuje skrze Bibliu: Všetko vám je dovolené, ale nie všetko prospešné. Máme slobodnú vôľu, tak ako ju využijeme? Pôjdeme za Bohom a budeme prosiť o zmilovanie – povieme Mu, že sme ho neriešili, že sme Ho znevažovali a budeme Ho prosiť o pomoc a odpustenie? Porozmýšľaj, čo spravíš – ak žiješ, ešte máš čas.


2083 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/25-18-dobre-skutky-ti-nepomozu-ak