Pamätaj na mňa podľa svojej milosti

Týždeň 3 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov. Žalm 25/6

Boh je milostivý. Toto poznanie je fantastické. Keď si predstavím, koľko zla som popáchal a koľko hriechov stále činím, tak je mi smutno. Keby nebolo Božej milosti, keby nebola možnosť prijať odpustenie hriechov, keby Kristus za nás nezomrel, bolo by strašné žiť s vedomím, že pred Bohom neobstojím.

So žalmistom túžim stále vyznávať:

Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine. Hospodin je dobrý a spravodlivý, a preto ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste. Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá. Pre svoje meno, Hospodine, odpusť mi moju vinu, lebo je veľká. Žalm 25/7-11

Boh poslal svojho syna Pána Ježiša Krista aby zomrel za tvoje a moje viny a priestupky. Ak uveríš v Pána Ježiša, ak Ho prijmeš do života, budeš sa kajať zo svojich hriechov, zlých skutkov, tak Boh je dobrý a zo svojej milosti ti odpustí tvoju vinu. Vzhliadne na Ježišovu obeť.

Pamätaj, že Boh vidí tvoje srdce. Vidí do vnútra, vidí ako zmýšľaš. Vidí, či si úprimný pred ním. Aké skvelé je spoznávať cesty Božie. Ako sme čítali v žalme. On ukazuje hriešnikom cestu. Ak pôjdeme po Jeho ceste, tak nezblúdime.


2117 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/3-18-pamataj-na-mna-podla-svojej-milosti