Bitý a strápený

Týždeň 4 - evanjelizačný kalendár 2019 - napísal Jaroslav Beňo


Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Iz 53/4

Izaiáš bol prorok v starej zmluve. Žil v dobe dávno pred narodeným Pána Ježiša. Celá táto kapitola je proroctvo o Pánovi Ježišovi, vyslovené stovky rokov pred tým ako sa naplnilo. Je to úžasné.

Prosím otvorte si svoju Bibliu, alebo si otvorte Bibliu online a prečítajte si celú kapitolu 53.

Je úžasné, že máme možnosť pristúpiť k Bohu, ktorý žil v ľudskom tele na zemi a poznal život tu medzi nami.

Pozrime sa na druhú vetu tohto veršu. Píše sa tam, že sme sa nazdali, že Pán Ježiš je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Prečo by sme si to mali myslieť? Aký je k tomu dôvod?

Odpoveď na túto otázku by sme nedostali, keby sme v skúmaní Biblie nepokračovali ďalej. Vo verši 5 sa píše:

Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.

Pán Ježiš Kristus visel na dreve kríže kde bol ukrižovaný. Pred tým bol ponižovaný, bitý. Potom Ho pribili klincami na drevo - na kríž.

Ak Ho tam ľudia videli, alebo ak ľudia dnes nepoznajú prečo sa to stalo, môžu mať otázky:

Prečo to Boh dopustil? Prečo je zasiahnutý? Prečo je bitý a strápený?

To musí byť krutý Boh, kto toto dopustil - Boh je predsa láska.

Áno Boh je láska a práve preto to spravil. On poslal svojho jediného syna na zem, aby tu žil medzi ľuďmi. Boh Ho vydal aby zomrel za TEBA, aby zomrel za MŇA.

Prečo? Kvôli čomu?

Stalo sa to kvôli hriechu - kvôli môjmu a tvojmu zlyhaniu voči Bohu. My hrešíme a nemáme šancu to odčiniť vlastnými skutkami. Pán Ježiš to odčinil za nás.

Ak ťa to zasiahlo - ak uznávaš svoju vinu, tak musíš prosiť Boha o odpustenie a veriť v Pána Ježiša so všetkým, čo k tomu patrí.

Nech ti Boh pomáha.
2167 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/04-19-bity-a-strapeny