Vďačné srdce

Týždeň 37 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi... 1Tes 5/18

Tento verš je súčasťou Biblického textu, ktorý obsahuje viacero napomenutí pre bratov v Kristovi. Teda pre tých, ktorí veria v Ježiša Krista a chcú aby bol ich Pánom. Prosím prečítajte si celú kapitolu.

Tento verš pojednáva o ďakovaní v spojitosti s Božou vôľou. Boh chce aby sme mali vďačný postoj srdca, nie ufrflaný, stále sa sťažujúci – vďačný. Máme byť Bohu vďačný za každú sekundu nášho života, za každé jedlo, čo vložíme do úst, za každý deň, čo prežijeme. Jednoducho postoj nášho srdca má byť: vďaka Bohu.

Rim 8:28: A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.

Je to ale ťažké. Sme hriešni ľudia, skazení, nepodvoľujeme sa Božej vôle. Niečo nám nie je proti srsti, tak sme podráždení, mrzutí, nadurdení alebo škriepni. Určite vtedy nie sme vďační. Skúsme popremýšľať.

A čo s tým? Ja som taký istý a strašne mi to vadí. Ale len vtedy keď nie som v takej nálade ako som spomínal. Jediná odpoveď, čo mi napadá je, že musíme prosiť Boha o rozumnosť, ako naložiť s takými situáciami, prosiť Ho o pomoc v pravý čas. A musíme si pripomínať Božie slovo, že Božia vôľa v Kristovi Ježišovi našom Pánovi je aby sme boli vďačný za všetko.

Teraz som toto všetko napísal, vy ste si to vypočuli alebo prečítali a už nám všetkým pospolu ostáva iba zaviesť to do praxe, aby sme len o tom nefilozofovali a nekrútili zbožné reči, ale aby sme vskutku mali vďačné srdce. Tak nech nám Boh pomáha.

Vďaka Bohu, že môžeme k Nemu pristúpiť priamo a prosiť Ho o milosť. Vďaka Bohu, že jedine Pán Ježiš Kristus nás očistil od hriechu a je našim prostredníkom na ceste k Bohu. A ako je napísané v Božom slove – On je jediným Prostredníkom medzi nami a Bohom. Teda to ako v katechizme učí katolícka cirkev – že Mária je prostrednica, tak je to klamstvo a zavádzanie do tohto kultu osobnosti. Jednoduché židovské dievča Mária sa nevyvyšovala, ale vyznávala, tak ako máme my vyznávať:

Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova!. Lk 1/38

Vďaka Bohu za Biblické svedectvo, ktoré nám ukazuje pravdu. Kto nečíta Bibliu pripravuje sa o poznanie. Ak nečítate Bibliu, tak ste závislí od toho, čo vám bude sprostredkované. Neostáva vám nič iné len dôverovať kňazom, farárom alebo iným ľuďom. My ale máme možnosť si sadnúť, otvoriť slovo Božia a skúmať, sami sa presviedčať o Božích pravdách.Ja som Jaro. A my sa vidíme – počujeme ako Boh dá nabudúce.
2087 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/37-18-vdacne-srdce