Falošný prorok, ktorý činí zázraky?

Týždeň 53 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


... lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží. 2 Pt 1/21

Tento týždeň je zaujímavý tým, že je prechodný z roku 2018 na rok 2019. Jeden verš a jedno zamyslenie ešte z kalendára na rok 2018 a jeden verš a jedno zamyslenie na rok 2019. Toto zamyslenie bude ešte zo starého kalendára z predposlednej strany. Predposlednej preto, lebo je to nepárna strana a do kalendáru potrebujem párny počet strán :).

Ale posuňme sa k zamysleniu nad veršom.

Po prečítaní tohto veršu nám možno napadne otázka - ako viem, ktorý ľudia sú vedení Duchom Svätým? Proroctiev kadejakých bolo a aj bude. Spomeňme si na proroctvo o konci sveta z Májskeho kalendára. Alebo Sibyline proroctvá.

Hore vo verši je napísané, že nepovstalo proroctvo jedine ak hovorili Duchom Svätým vedení ľudia. Boli teda Majovia vedení Duchom svätým? Bola Sibyla vedená Duchom Svätým?

Aby sme získali odpoveď, tak sa pozrieme do Božieho slova.

Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich. Mt 7/15

Sibyline proroctvá, Májske proroctvá, Marijánske proroctvá, alebo hocijaké iné proroctvá a prorokov mám skúmať, máme byť opatrní. Božie slovo vraví, vyvarujte sa falošných prorokov. Dokonca máme návod, ako takýchto falošných prorokov máme spoznať - po ich ovocí. Aké je ich ovocie - čo robia, čo vravia? Ako sa správajú? Majú donášať dobé ovocie. A aké je to dobré ovocie? Dobré ovocie je také ovocie, ktoré je v súlade s Božím slovom - s vôľou Otca nebeského, ako čítame v Biblii:

Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mt 7/21

Teraz je na tebe - spoznávaj Božiu vôľu, čítaj Bibliu. Ako chceš spoznať falošné proroctvá a prorokov? Ako chceš udržať svoj chodník rovní? Ako sa chceš držať v pravde ak nebudeš spoznávať Božie slovo? Je nad čím rozmýšľať.

Majovia vraveli, že príde koniec sveta - v Biblii je napísané, že nikto nepozná kedy príde koniec, jedine Boh. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec. Mk 13/31-32

Toto proroctvo nepasuje a nezhoduje sa s Boží Slovom, teda je jednoduché, takéhoto proroka označiť ako falošného. Čo ak niekto povie proroctvo, ktoré sa splní? Čo ak daného proroka bude sprevádzať nejaká moc - divy, nad ktorými budú ľudia žasnúť? Je takýto prorok pravý, máme ho počúvať? Je od Boha? Pre odpoveď znovu nazrieme do Božieho Slova:

Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, vyvolených. Ale vy sa majte na pozore; predpovedal som vám všetko. Mk 13/22-23

Biblia hovorí a upozorňuje veriacich ľudí, aby si dávali pozor na ľudí, ktorý budú robiť zázraky a znamenia - budú !!! - teda skutočne bude možné vidieť, že robia niečo nadprirodzené - niečo čo málo chápeme - budú robiť zázraky. Čo robia ľudia keď počujú alebo vidia zázraky? Padajú na kolená, obdivujú to, ospevujú to - to je od Boha vykrikujú. Čo iné by to mohlo byť? Prečo myslíte, že je v náboženstve, toľko vraj svätých predmetov, obrazov, sôch, patrónov a podobne? Lebo ľudia sú poverčivý a nepoznajú Božie slovo. Milujú svoje predmety - lebo sú očami viditeľné, hmatom dotknuteľné. My však sme blahoslavený ak veríme keď nevidíme. ...blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili. Jn 20/29b

A prečo sa ľudia nechajú zvádzať? Je to pre oči zvodné a nepoznajú Biblické svedectvo. Pán Ježiš nás jasne upozornil: predpovedal som vám všetko, chcú vás zviesť, dajte si pozor, skúmajte ich skutky po ovocí, činia Božiu vôľu?, sú ich skutky a reči v súlade s Bibiliou?

Skúste aj nad týmto doma v kľude porozmýšľať.
2348 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/53-18-falosny-prorok-ktory-cini-zazraky-otazka