Koľko je prostredníkov medzi nami a Bohom?

Týždeň 8 - evanjelizačný kalendár 2019 - napísal Jaroslav Beňo


Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ... 1 Tim 2/5

Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ... 1 Tim 2/5

Vždy keď rozmýšľam nad Máriou a tom čo o nej tvrdí katolícka cirkev, tak sa neprestajne divím, ako z takej jednoduchej židovskej dievčiny, katolícka cirkev spravila taký obrovský kult.

Takmer vždy mi ako prvé napadne slovo z tohto týždňa. O Márii sa v katolíckom katechizme tvrdí, že je prostrednica. Cez ňu máme prichádzať k Pánovi Ježišovi.

Čo má v tejto veci silnejšiu autoritu a mienkotvornosť? Za A milióny katolíkov, ktorý tomuto veria na čele s do neba vyvyšovanými pápežmi - alebo za B jednoduchý ale pravdivý Biblický verš? Ak ste hádali A, tak máte pravdu. Tu nepomáha ani matematika - Biblia vraví, že ak chcem pristúpiť k Bohu musím ísť cez jediného prostredníka - Pána Ježiša Krista - teda existuje len jeden prostredník.

V katolíckom katechizme je táto Biblická skutočnosť zapretá a my máme pristúpiť k Bohu najprv cez Máriu, potom cez Krista. Teda prostredníci sú dvaja.

Ukončíme toto zamyslenie tu, dalo by sa ešte veľa vravieť. Mohli by sme si vypísať všetky verše kde sa Mária v Biblii spomína - a ak by sme ostali len v Biblickom svedectve, tak by sme nikdy nedokázali vyprodukovať, také ohavné a Boho rúhačné učenia.

Je nad čím rozmýšľať !!!
2175 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/08-19-kolko-je-prostrednikov-mezdi-nami-a-bohom