Istý základ pre tvoj život

Týždeň 10 - evanjelizačný kalendár 2019 - napísal Jaroslav Beňo


Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. Žid 13/8

Táto civilizácia sa neustále vyvíja. Technologicky, kultúrne a neviem ešte ako. My si myslíme, že je to super, ale či je to naozaj tak, to je otázne. Je to proste fakt. Dneska je iná doba ako bola pred 500 rokmi. Nikde žiaden počítač, mobil, satelit a podobne.

Meníme sa my sami, naši priatelia, naša rodina – k lepšiemu ale často aj k horšiemu. Niekedy možno nevieš kde sa uchytiť – kde nájsť istotu – všetko je vratké a mení sa. Krehké – z prachu sme vyšli na prach sa obrátime. Ľudskému životu je koniec a nikto nevie kedy príde.

Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet ... 1 Pt 1/23

Ja ti môžem povedať, že istotu môžeš nájsť v Božom slove. Verš 23 pokračuje slovami ale slovo Pánovo zostáva naveky. Ďalej sa môžeš spoľahnúť, že Pán Ježiš je tu stále – a On sa nemení. Taký istý včera i dnes i naveky. U Neho môžeš nájsť tú istotu a ten pevný kameň na ktorý môžeš postaviť svoj život.

Tak sa, prosím, nedrž barličiek, ktoré ti ponúkajú tí, ktorí nie sú tí istí ani dnes ani zajtra - ani nikdy !! Kto má uši nech počuje, kto má oči nech vidí !!!

Ja som Jaro a my sa vidíme a počujeme ak Boh dá nabudúce. Máme o čom premýšľať.
2112 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/10-19-isty-zaklad-pre-tvoj-zivot