Každé písmo, vdýchnuté od Boha je ...

Týždeň 50 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. 2 Tim 3/16-17

Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. 2 Tim 3/16-17

Ako kresťania túžime po Bohu viac a viac. Túžime Ho spoznávať - teda sa s ním rozprávame a čítame Božie slovo. Veríme, že Biblia je Bohom vdýchnuté písmo.

Keď sme si ho už prečítali, tak sme zistili, že je nám veľmi prospešné. Napomína nás, preniká až do nášho vnútra a vie nás posúdiť.

Vo verši na začiatku sme čítali, že práve toto slovo je užitočné učiť - učiť svoje deti, učiť samého seba a svoju rodinu. Karhať - daj si pozor na to a na to, o tom vraví Božie slovo. Napravovať a vychovávať - Božím slovom si máme upravovať svoje správanie, svoje konanie. Máme sa ním napravovať a vychovávať.

A prečo to všetko máme robiť? Aby sme boli spôsobný na všetko dobré. Dobré nie podľa sveta, ale podľa Božieho slova.
2202 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/50-18-kazde-pismo-vdychnute-od-boha-je