Pôjdu všetci do neba?

Týždeň 51 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Jn 3/36

Odpovedzme si na prvú otázku: Načo veriť? Vo verši čítame, že ten kto verí v Syna - teda v Pána Ježiša Krista, tak ten má večný život - teda život s Bohom po smrti.

Pôjdu všetci do neba? Nie - len tí, ktorí veria. Ale stačí len veriť? Nie nestačí - na to nám odpovedá ďalší kúsok veršu, je tam napísané, že ten kto neposlúcha Syna neuvidí život, ale stále na ňom zostáva hnev Boží. Čo to znamená? Zamyslime sa ešte raz pozorne. Musíme veriť a musíme poslúchať Syna.

Teraz je na tebe - chceš mať večný život? Chceš, aby nezostal na tebe hnev Boží? Alebo je ti to úplne jedno?

Boh ti dal slobodnú vôľu - máš právo zamyslieť sa.

Ak máš túžbu byť s Bohom zmierený, tak pros Boha o dar viery a aby aj tvoje meno bolo zapísané v knihe života - aby si sa zmieril s Bohom vo viere a v úplnej dôvere v Pána Ježiša Krista.

Ak ťa toto zamyslenie zaujalo, tak neváhaj kliknúť aj na ďalšie zamyslenia.

Nájdeš ich vo forme audia, videa a textu. Viac videí nájdeš na YouTube kanály JaroB, alebo na stránke www.evanjelizacnykalendar.sk/zamyslenia.
2098 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/51-18-pojdu-vsetci-do-neba-otazka