Chodíme vlastnou cestou

Týždeň 26 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Iz 53/5-6

Tento text je o Pánovi Ježišovi Kristovi. Čo je na tom zaujímavé, je, že je napísaný v Izaiášovi. Teda niekoľko sto rokov pred tým ako sa Boh zjavil v ľudskom tele. Toto prepojenie a naplnenie tohto proroctva medzi starým zákonom a novým zákonom je skvelé.

Na zamyslenie je tu viacero vecí. Prvou vecou, ktorou by som sa chcel zaoberať je vyznanie – že všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Čo to znamená? Predsa, že ideš na vlastnú päsť – bez Boha – ideš cestou akou si si vybral. Ale predsa je táto tvoja cesta bez Boha bludná – blúdiš ako ovca. Nevidíš, že ideš do zahynutia. Lebo ak si bez Krista, bez Boha, tak presne tam ideš – do zahynutia. Do posmrtného života bez Boha. Do posmrtného života, v odsúdení. Teraz máš niekoľko možností – nahneváš sa na tieto slová, budeš ich ignorovať – alebo, čo by bolo skvelé – to pochopíš a nebudeš chcieť už chcieť ísť bez Boha ani kúsok ďalej.

Verím tomu, že z vlastnej sily nezmôžeme pred Bohom nič. Ak nám Boh nedaruje a neprisporí viery, tak sme nič – len vzduch – len usušená tráva, ktorá odletí do zabudnutia.

Blúdime ako ovce lebo sme v odlúčení od Boha. Naše viny, naše neprávosti, priestupky nás oddeľujú od Boha. Čo s tým? Ako si to zahladíme u Boha? Ako naše viny uhladíme? Ako získame pokoj s Bohom? Čo máme robiť? V prvom verši je to napísané: On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Tak čo s tým? Nič – Kristus už zaplatil svojou smrťou – aby sa nám dostalo uzdravenia a pokoj. Skutočný pokoj voči Bohu a s Bohom.

Tomuto pre naše hriechy zmučenému, zjazvenému, ukrižovanému a vzkriesenému Pánovi Ježišovi Kristovi muší veriť. Ako keď skočíš z lietadla – a chceš žiť – tak si zoberieš padák. Tak ak chceš žiť v pokoji s Bohom aj vo večnosti – tak musíš dôverovať Kristovi. Musíš prosiť o odpustenie – Boh chce skutočnú ľútosť nad hriechom – On ti vidí do srdca. Popremýšľaj.


1994 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/26-18-chodime-vlastnou-cestou