Toto nie je prechádzka ružovou záhradou

Týždeň 1 - evanjelizačný kalendár 2019 - napísal Jaroslav Beňo


A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Mt 10/38

Priznám sa, že neviem, čo presne sa myslí týmto veršom. Môžem sa zatiaľ len domnievať. Pán Boh mi ešte nedal úplnú istotu, či rozumiem tomuto veršu správne.

Čo ale môžem spraviť, je prečítať si kontext tohto veršu. Čo je pred ním a čo je za ním. Môžem sa pozrieť aj doslovne na kríž - ktorý mám zobrať.

Kríž - predstavujem si kríž, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta. Tento kríž musel byť dosť veľký na to, aby sa tam zmestil dospelý muž a musel byť dostatočné dlhý na to, aby sa aj jeho spodok zmestil do zeme. Musel byť aj ťažký. Keď si doslovne predstavím, že by som niesol kríž, tak by som mal čo robiť a nebola by to žiadna sranda - bolo by to náročné.

Poďme sa teraz pozrieť na verše pred a na verše po tomto 38 verši. Čo sa tam píše?

Zo začiatku kapitoly Pán Ježiš vysiela svojich učeníkov, citujem: Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Mt 10/7. Vraví im čo majú robiť a hlavne čo ich na cestách čaká, napríklad:

A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Mt 10/22

A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; Mt 10/28a

Učeníkom - verím, že nie len tím, ktorí tam vtedy stáli - ale aj nám Pán Ježiš adresuje nasledovné tvrdé verše o realite, ktorá môže úplne v pohode stihnúť učeníkov:

Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach; kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestu so svokrou. A nepriateľmi človeku budú vlastní domáci. Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden, a kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. Mt 10/33-37

Nie je to prechádzka ružovom záhradou. Tieto slová nie sú lahodné pre ucho. Kto by chcel byť rozdvojený s rodinou? Kto by chcel byť zapretý Bohom?

Potom nasleduje verš 38 zo začiatku. Keď si teraz prečítam tento verš, tak predpokladám, že ak túžim nasledovať Pána Ježiša, nechcem aby ma zaprel a chcem Ho počúvať, tak Ho mám nasledovať s týmto všetkým. So všetkým, čo k tomu patrí.>

2188 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/01-19-toto-nie-je-prechadzka-ruzovou-zahradou