Pamätaj na mňa

Týždeň 32 - evanjelizačný kalendár 18 - napísal Jaroslav Beňo


Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine. Ž 25/7

Tu je príklad toho, ako by sme mohli prosiť Boha o odpustenie. Prosíš ty Boha o odpustenie? Je ti ľúto tvojich skutkov, myšlienok a správania sa, ktoré sa Bohu nepáčia? Dúfam, že áno. A práve to áno, je skvelá príležitosť na to prosiť Boha o odpustenie.

Jeden známi mi na ulici vravel, aký je zlý, že urobil zlé veci. Keď som sa Ho pýtal, či prosil Boha o odpustenie, vravel, že nie – on si skôr vraví, že mu to patrí – za všetko, zlé čo spravil mu patrí taký zopsutý život, aký má.

My ale musíme Boha prosiť o odpustenie – jedna vec je uvedomiť si previnenie a druhá prosiť o odpustenie a napraviť sa.

A stačí prosiť o odpustenie? Porozmýšľajme spolu. Ak by som bol pred súdom, bol by som obvinený z krádeže a všetky dôkazy by ma usvedčovali, čo by spravil sudca? Stačilo by mu povedať: pán sudca, mne je to strašne, ľúto, uvedomujem si, čo som spravil, už to nikdy nespravím. Stačilo by to sudcovi na to, aby povedal: môžeš ísť si voľný? Nie nestačilo, lebo sudca je spravodlivý a potrestá vinu.

U Boha je to to isté, nestačí prosiť o odpustenie – my musíme prijať obetu, ktorú spravil Pán Ježiš Kristus – bez tejto obety by naše sľuby a prosíkanie neuspeli. To Kristus zaplatil za naše viny svojou krvou. On zaplatil pokutu za nás. Ako keby na súde niekto za nás zaplatil kauciu – alebo si odsedel za nás trest.

Ó Bože, ďakujem ti za to, že Tvoj Syn zomrel za mňa. Za mňa hriešneho. Prosím odpusť mi viny pre svoje veľké zmilovanie. Na hriechy moje nespomínaj a pamätaj na svoje zmilovanie – prosím odpusť mi. Verím, že Kristus zomrel za moje viny a vďaka Nemu môžem mať s Tebou osobný vzťah. Prosím príjmy ma a veď môj život, tam kde chceš Ty. Daj mi rozumieť tvojmu Slovu a Tvojej vôli. Pomôž mi žiť životom viery. Amen.


2035 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/32-18-pamataj-na-mna