Táravé ústa

Týždeň 6 - evanjelizačný kalendár 2019 - napísal Jaroslav Beňo


Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený... Rim 10/9

Ľudí s táravými ústami je mnoho. Nahovoria litánie, ale vie sa o nich, že tárajú. O niektorých sa nevie, že tárajú, lebo znejú presvedčivo ale v podstate tiež tárajú.

Niekto sa mnohorakými spôsobmi krásnymi a ľúbeznými slovami vyjadruje o Pánovi Ježišovi. Možno napíše aj nejakú chválu s piatimi slovami. Všetci ideme do kolien. Ale v skutočnosti len tára, lebo jeho srdce je ďaleko od Boha.

Ako židia za čias Pána Ježiša, keď chodil po zemi. Povedal im: Pokrytci! Dobre prorokoval o vás Izaiáš: Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa; Mt 15/7-8

Iný zase sedia v krčme pri pivku a vodke a veselo vyhlasujú, že sú veriaci. Iný zase sú ovešaný talizmanmi, červenými stužkami a prekypujú kadejakou poverčivosťou a zároveň vyhlasujú, že sú veriaci kresťania.

Ako je to teda? Veď stačí vraj len veriť. Kto bude spasený?

Na túto otázku nám odpovedá verš zo začiatku. Kto bude teda spasený? Ten, ktorý svoju vieru vyzná pred ľuďmi ústami, bude o nej hovoriť, nebude to jeho súkromná viera, skrytá. Píše sa tam: ak ústami vyznávaš Pána Ježiša. Ak Ho nezaprieme pred ľuďmi. To je prvá časť.

Druhá časť vraví: a ak v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych. Boh pozná naše srdcia, naše vnútro. Boha neoklameme. Seba môžeme, naše okolie môžeme ale Boha nie. Teda my musíme mať pravú vieru, ktorá je dar od Boha – máme veriť v Pána Ježiša Krista, že zomrel za tvoje a moje hriechy a, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych – Pán Ježiš neostal mŕtvy, Boh Ho vzkriesil.

A tak budeš spasený. Ver tomu. Maj istotu.
2108 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/06-2019-tarave-usta