Boh odpúšťa vs. Boh ti odpúšťa

Týždeň 34 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 1 Jn 1/9

Nedávno som na internete videl krásny obrázok na ktorom bol text: Boh ti odpúšťa. Bolo tam len toto. Aký máš prvý dojem z tohto textu? Páči sa ti? Veru je to také romantické a znie to pekne. Ale je to pravda? Alebo skôr je táto zvesť vhodná a dostačujúca?

Na jednu stranu je to pravda – Boh odpúšťa. Ale ak to ponecháme len v takomto tvare, tak z toho bude falošné evanjelium.

Boh odpúšťa – ale len vtedy ak v úprimnosti srdca vyznávame svoje hriechy. Teda zastaneš pred Bohom. Pochopil si, že si hriešny a potrebuješ milosť – Kristus za teba zomrel, vylial svoju krv, obetoval sa za teba – ty teraz stojíš pred Bohom a toto vieš a čo musíš robiť je veriť v Krista a prosiť o odpustenie svojich previnení voči Bohu.

Odkedy som sa narodil, tak neustále hreším – previňujem sa voči Bohu. Preto musím prosiť o odpustenie. Až vtedy nadobudne platnosť výrok Boh ti odpúšťa. Boh vidí tvoje úprimné srdce – On vidí, či naozaj ľutuješ svoju vinu. On to vie, On sa nedá oklamať.

Ja som Jaro a my sa vidíme-počujeme ak Boh dá nabudúce.

Buďte s Bohom.


2124 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/34-18-boh-odpusta-vs-boh-ti-odpusta