Zamyslime sa nad svojím kresťanským životom

Týždeň 52 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. Kto hovorí: Poznám Ho, ale nezachovávam Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v Ňom. Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On. 1 Jn 2/3-6

Tieto verše sú fantastický prostriedok ako sa môžeme nad sebou a nad svojim kresťanským životom zamyslieť. Je tu niekoľko vecí, v ktorých ak sa budeme skúmať, vyskúmame, že tak žijeme, alebo vyskúmame, že sami seba a Boha klameme.

Treba si vo svojom živote spraviť poriadok. Je lepšie a rozumnejšie žiť v pravde a nie v klame. V Biblii je napísané, že Pán Ježiš je cesta, pravda aj život. Tak ak žijeme podľa pravdy Božej - tak žijeme s Kristom.

Čo sa teda píše vo verši, nad čím sa máme zamyslieť?

Máme sa skúmať v otázke, že ako spoznáme sami na sebe, že sme poznali Pána Ježiša. Ako to spoznáme? Tak, že zachovávame Jeho prikázania. Tie sú napísané v Biblii - tak si ju čítaj a študuj, aby si si vedel odpovedať na otázku a spraviť si v živote poriadok.

Kedy sme klamári a niet v nás pravda? Ak hovoríme, že poznáme Pána Ježiša Krista, ale nezachovávame Jeho prikázania - nezachovávame, to čo je v Biblii. Tu treba podotknúť, že nikto nie je dokonalí, nikto na sto percent nezachováva Jeho prikázania, ale túžime ich zachovávať a keď zlyháme, tak prosíme Boha o odpustenie a pomoc.

Na záver je vo verši povzbudenie a napomenutie, budem parafrázovať: Ak hovoríš, že zostávať v Pánovi Ježišovi, ak v Neho veríš a dôveruješ Mu, tak máš žiť tak, ako žil On sám, máš sa o to snažiť, ako najlepšie vieš.

Prosím zastavte sa a porozmýšľajte nad svojím životom.

Ak ťa zaujalo toto zamyslenie z evanjelizačného kalendára, tak môžeš dať odber na YouTube kanály, kde nájdeš viac zamyslení. Zamyslenia sú dostupné aj v textovej a audio forme na www.evanjelizacnykalendar.sk

Ja som Jaro, a my sa vidíme počujeme ak Boh dá nabudúce
2105 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/52-18-zamyslime-sa-nad-svojim-krestanskym-zivotom